Anmeldelser av utgivelser

Om man skal anmelde en nyutgivelse i metal-sjangeren, er det ekstra viktig at anmelderen er nøytral. Det er jo i og for seg en egenskap alle anmeldere må ha uansett, men da metal-musikk ofte blir litt ekstra uglesett, er denne egenskapen essensiell her. I tillegg må anmelderen også ha en forståelse for denne typen musikk, og respektere den som en sjanger, heller enn å avfeie den. For mye støy, grumsete vokal, for blodig tekst og lignende bør ikke nevnes som en faktor som trekker anmeldelsen i negativ retning, da disse elementene ofte er fundamentale for optimal opprettholdelse av sjangerens sjargong.

Dette må man fokusere på

Det man bør rette fokuset mot når man skal høre på et nytt album, er blant annet hvorvidt musikken holder seg til sjangeren eller ikke. Ofte kan det være kult og litt annerledes om albumet beveger seg litt utenfor sjangeren, det kan fort gi musikken et ekstra løft og et særpreg. Dette kan dog fort slå feil om det ikke blir gjort riktig, og dette kan være en spennende utfordring for artisten. Derfor er det viktig at anmelderen forholder seg kritisk i disse tilfellene, slik at standarden på tilbakemeldingene blir høyere. Uansett hva slags musikk man skal anmelde, bør man komme med både for- og motargumenter til de forskjellige synspunktene. En anmeldelse bør ha en viss faglig tyngde, altså er det viktig man vet hva man snakker om, og man bør foreta en analyse slik at man dermed identifiserer de forskjellige faktorene som har resultert i produktet som anmeldes. Det er veldig viktig at man forholder seg saklig, faglig og rettferdig. Negative anmeldelser blir sjeldent godt mottatt, og derfor er det ekstra viktig å være 100 % saklig, slik at ingenting kan mistolkes. Man må ha saklige argumentert mot platen, for å forhindre at det utvikler seg til en usaklig diskusjon i ettertid.

Også tekstene studeres nøye

Tekstene i musikken er også nødvendig å ta en titt på. Her forventer man en viss stil, tekstene kan ofte være blodige, sinte eller politisk. En god anmelder vet at tekstene har like mye å si som melodien, uansett sjanger. En sangtekst kan sammenlignes med et dikt – en melodisk komposisjon av vers som til en viss grad er poetiske. Uansett hvilken sjanger det er snakk om, og uansett om vokalisten brøler ut ordene eller ikke, vil teksten likevel bety mye både for lytterne, anmelderen og de som har skrevet låta. Mye av musikken som høres på radioen i dag, har ofte ikke en veldig dyptgående mening. Dette kommer trolig av at mange artister vet hva den største andelen av verdens befolkning ønsker seg – en god melodi. Men teksten burde være minst like viktig, da den fremmer et budskap mer bokstavelig enn det en melodi ofte gjør. Teksten trenger absolutt ikke å være et lyrisk mesterverk, men så lenge den har en god mening og artisten har holdt seg unna nødrim, burde dette absolutt applauderes. En som anmelder metal-musikk, vet også at tekstene er tilpasset sjangeren, og dette bør dermed være med i vurderingen. Om teksten handler om noen som ofrer en gris til mørke guder, burde derfor dette ikke være en negativ faktor i anmeldelsen. Er teksten godt komponert, kan innholdet være så grotesk som bare det. Det er jo hele poenget med sjangeren.